HTMLیک عامل رتبه بندی نیست اما همچنان مهم است

به گزارش reportaj.me و به نقل از searchenginejournal جان مولر گوگل استفاده از HTMLمعنایی را توصیه می کند. اگرچه یک عامل رتبه بندی نیست، اما به موتورهای جستجو کمکمی کند محتوا را درک کنند و دسترسی را افزایش می دهد.

در ویدئویی اخیر، جان مولر از گوگل بهسوالی در مورد اینکه چگونه HTML معنایی به موتورهای جستجو کمک می کند تا محتوای وبسایت را درک کنند، پاسخ داد. مولر در مورد اینکه چگونه HTMLمعنایی بر سئو، دسترسی و رتبه بندی جستجوی سایت تأثیر می گذارد بحث کرد. اما ابتدا اجازه دهید HTMLمعنایی و نحوه کار آن را تعریف کنیم. HTML 101معناییعناصر معنایی HTML معنا و ساختار محتوای وب راارائه می دهند. این به موتورهای جستجو و مرورگرها کمکمی کند تا محتوا و روابط موجود در صفحه را بهتر درک کنند. برخی از عناصر معنایی رایج عبارتند از:  از سرفصل ها برای نشان دادن اهمیت و ایجاد سلسله مراتب استفاده می     شود. <h1> مهمترین، <h6> کمترین است. پاراگراف ها برای نمایش بلوک های متن استفاده می شوند. عنصر <p>     یک پاراگراف را تعریف می کند. لیست ها برای سازماندهی موارد استفاده می شوند. <ul>     و <ol> به ترتیب لیست های نامرتب و مرتب ایجاد می کنند. <li>     یک آیتم لیست را تعریف می کند. جداول داده های جدولی را ساختار می دهند. <table> یک جدول ایجاد می     کند، <tr> ردیف ها را تعریف می کند، <th> سرصفحه های ستون و     <td> سلول های داده را تعریف می کند. پیوندها یا لنگرها (<a>) پیوندهای بین صفحات ایجاد می کنند. آنها     به نشان دادن ارتباط بین محتوا کمک می کنند. تصاویر (<img>) نشان دهنده عکس یا گرافیک هستند. ویژگی alt     توضیح متنی تصویر را ارائه می دهد که به دسترسی و سئو کمک می کند. مقاله ها (<article>) محتوای مستقل و قابل استفاده مجدد مانند     پست های وبلاگ یا داستان های خبری را نشان می دهند. بخش‌ها (<section>) محتوای مرتبط را با هم گروه‌بندی می‌کنند،     مانند فصل‌ها یا بخش‌هایی از یک سند. Aside (<aside>) حاوی محتوایی است که به طور مماس با محتوای اصلی مرتبط     است، مانند نوارهای کناری. شکل ها (<figure> و <figcaption>) یک تصویر، نمودار     یا تصویر را به همراه یک عنوان نشان می دهند. آنها رابطه بین رسانه و متن     اطراف را نشان می دهند. HTML معنایی - یک عامل رتبه بندی؟مولر توضیح می‌دهد که اگرچه HTMLمعنایی به موتورهای جستجو کمک می‌کند محتوا و ساختار صفحه را تجزیه و تحلیل کنند،اما این یک عامل رتبه‌بندی مستقیم نیست: HTML معنایی به درک یک صفحه کمک میکند. با این حال، این یک ضریب جادویی برای افزایش رتبه یک وب سایت نیست." در حالی که HTML معنایی ممکن است فوراً رتبه‌بندیرا افزایش ندهد، سئو و دسترسی را بهبود می‌بخشد و بهترین روش اساسی باقی می‌ماند.

با استفاده از آن می توانید برایموتورهای جستجو بهینه سازی کنید و در عین حال تجربه کاربری مطلوبی را ایجاد کنید. چگونه HTMLمعنایی برای گوگل مفید استاستفاده صحیح از عناصر HTMLمعنایی می تواند به روش های زیر به سئو کمک کند:  داشتن عنوان برای ساختار بخشی از متن قرار دادن تصاویر در کنار کلمات مرتبط با آنها استفاده از برچسب های جدول برای جداول داده ها، نه فقط برای موقعیت     یابی محتوا داشتن پیوندهای لنگر به جای پیوندهایی که از طریق جاوا اسکریپت کار     می کنند مولر خاطرنشان می کند که الگوریتم های گوگل در مورد عناصر مشابه خیلی     دقیق نیستند. به عنوان مثال، هنگام گروه بندی بخش هایمتنی، Google با عناصر بخش، مقاله و div یکسان رفتار می کند. عنصر خاصاستفاده شده از داشتن ساختار و رابطه واضح بین عناصر اهمیت کمتری دارد. چگونه HTMLمعنایی برای افراد سودمند استHTML معنایی تجربه کاربران را از پس‌زمینه‌های مختلف، ازجمله افراد دارای معلولیت، بسیار بهبود می‌بخشد. این کار را به روش های زیر انجام میدهد:  HTML     معنایی به نرم افزار صفحه خوان در انتقال محتوای وب به کاربران نابینا یا کم     بینا کمک می کند. HTML     معنایی قابلیت ناوبری صفحه کلید را تضمین می کند. عناصری مانند پیوندهای     «<a>» و فرم‌های «<input>»/`<button>» را می‌توان با     استفاده از کنترل‌های صفحه‌کلید، که به کاربران معلول کمک می‌کند، دسترسی     داشت. فناوری های کمکی مانند خوانندگان بریل و نرم افزار تبدیل متن به     گفتار از ساختار و معنای واضح HTML معنایی بهره می برند. عناصر معنایی طراحی وب پاسخگو را تسهیل می کنند و اطمینان می دهند که     محتوا در دستگاه های مختلف قابل دسترسی است. HTML     معنایی محتوای آینده را با رعایت استانداردهای وب اثبات می کند. این بدان     معنی است که همه کاربران احتمالاً می توانند حتی با پیشرفت فناوری به محتوا     دسترسی داشته باشند. توسعه‌دهندگان می‌توانند محتوای وب را ایجاد کنند که انسان‌ها و     ماشین‌ها آن را با پیروی از اصول معنایی HTML درک می‌کنند، که منجر به     یک تجربه وب فراگیر می‌شود. درخواست مولر به صاحبان وبسایتمولر ویدیو را با درخواست ازصاحبان وب‌سایت به پایان می‌رساند تا از HTML معنایی استفاده کنند، اگرچه اینیک عامل رتبه‌بندی مستقیم نیست.

لطفا از HTMLمعنایی استفاده کنید. این یک عامل رتبه‌بندی نیست، اما می‌تواند به سیستم‌های ماکمک کند تا محتوای شما را بهتر درک کنند.»